بچه های قلم

اذان با صدای استاد مؤذن زاده اردبیلی (شماره۱)

اردیبهشت ۲۰, ۱۳۸۴ @ ۲:۱۱ ق.ظ

http://www.bachehayeghalam.com/media/sound/azan01.wma