صفحه اصلی
شبکه های اجتماعی
yahoo google aparat twitter facebook
audio
upload

ابزارک ها

ابزارک

آن چیزی که من در نوار می‌گویم همین خطر است که گفتم، یعنی عین این جمله است، دشمن بلایی را که سر آیت الله کاشانی آورد، می‌خواهد سر امام و این نهضت بیاورد و عین این جمله را من آنجا گفتم و دشمن بارها تلاش کرده و یکی از عللی که موفق نشده، این است که ما دست او را خوانده‌ایم، ملت هم باید دست اینها را بخواند… (شهید سید حسن آیت)

با توجه به اینکه مقاله‌ای نسبتاً مفصل و جامعی در مورد مواجهات شهید آیت با ملی‌گراها، بنی صدر و میر حسین موسوی در سال ۱۳۶۰ در ویژه نامه روزنامه ایران با نام "رمز عبور" چاپ شده است، برای جلوگیری از موازی کاری که مانعی جدی بر سر راه مقاومت فرهنگی نیروهای انقلاب است، دوستان را به همان مقاله ارجاع داده و برای روشن‌تر شدن ماهیت دسیسه‌های دشمن صهیونیستی و بازیگرانشان علیه انقلاب اسلامی مردم ایران، قسمت‌هایی از کتاب شهید آیت با نام "چهره حقیقی مصدق السلطنه" را مرور می‌کنیم تا با پند گرفتن از تاریخ که مدام خود را تکرار می‌کند، خطرات پیش‌روی انقلاب و نیروهای وفادار به انقلاب را شناخته و خود و انقلاب را در برابر این خطرات بیمه نماییم.

ابتدای کتاب با سخنی از امام راحل(ره) زینت گرفته است که خود گویای حقایقی مهم است.
امام(ره) می‌فرمایند: یک گروهی [جبهه ملی] که از اولش باطل بوده است، من از آن ریشه‌هایش می‌دانم یک گروهی که با اسلام و روحانیت اسلام سرسخت مخالف بوده‌اند، از اولش هم مخالف بوده‌اند، اولش هم وقتی که مرحوم آیت الله کاشانی دید که اینها دارن خلاف می‌کنند، صحبت کرد، اینها کاری کردند که یک سگی را نزدیک مجلس عینک بهش زدند، اسمش را آیت الله گذاشته بودند.

این در زمان آن بود که اینها [جبهه ملی] فخر می‌کنند به وجود او [مصدق] آن هم مسلم نبود [مصدق].

من در آن ‌روز در منزل یکی از علمای تهران بودم که این خبر را شنیدم که سگی را عینک زدند و به اسم آیت الله توی خیابان‌ها می‌گردانند. من به آن آقا عرض کردم که این دیگر مخالفت با شخص نیست.این [مصدق] سیلی خواهد خورد و طولی نکشید که سیلی را خورد و اگر مانده بود [مصدق] سیلی را بر اسلام می‌زد.

قسمتی از مقدمه کتاب چنین است:
استعمارگران به درستی دریافته بودند که استقرار حکومت اسلامی مساوی با مرگ قطعی آنهاست.آنان پی بردند که به قدرت سلاح و سرنیزه نمی‌توانند بر انبوه مسلمین که تا پای جان حاضر به دفاع از اسلام و مسلمین‌اند غلبه یافته، از این‌روی چاره‌ای اساسی اندیشیدند و در صدد برآمدند، با ایجاد کانال‌های انحرافی و انقلابی‌نما، از قدرت عظیم توده‌های مردم که پشت سر روحانیت قرار داشتند کاسته و سرانجام آنان‌را تضعیف و زبون سازند.

از اینجاست که فراموشخانه و فراماسونری در ایران و سایر کشورهای اسلامی تأسیس شده و سرو کله میرزا ملکم خان‌ها و تقی‌زاده‌ها با الفاظ و اصطلاحات دهن پرکن و فریبنده مانند: دمکراسی، قانون، تمدن، تجدد، قومیت و ملیت در مقابل عالم مجاهد، شیخ فضل الله نوری و امثال او که از خدا، اسلام و اسلامیت دفاع می‌کردند پیدا می‌شوند و استعمارگران نیز با انواع دسایس موذیانه و تبلیغات عوام‌فریبانه می‌کوشند تا انظار مردم را متوجه چنین جرثومه‌های فسادی ساخته و آنان را در چشم مردم انقلابی، اصلاح‌طلب و آزادی‌خواه جلوه‌گر سازند و انقلابیون مؤمن و مسلمان و آگاه را همچون شیخ فضل الله نوری مرتجع و ضد آزادی به شمار آورند، زیرا قدرت روحانیت تا وقتی است که مردم پشت سر آنان باشند و پراکندن مردم از پشت سر روحانیت وقتی میسر می‌شود که استعماگران بتوانند انقلابیون تصنعی، بدلی و جیره‌خوار خود را جایگزین انقلابیون صدیق و راستین نمایند.

به عبارت دیگر با یک تیر دو نشان می زنند، هم انقلابین واقعی و مجاهدین راستینی چون شیخ فضل الله نوری، مدرس و کاشانی را منزوی کرده و لجن‌مال ساخته و هم زمام توده مردم را در دست عمال و ایادی خود نظیر میرزا ملکم خان‌ها، تقی‌زاده‌ها، مستوفی الممالک‌ها، شاهپور بختیارها، نزیه‌ها، ابوالفضل قاسمی‌ها وحاج سیدجوادی‌ها قرار می دهند.

به این دلیل است که شاهدیم که در دوره مشروطیت به اصرار افرادی نظیر محمدصادق طباطبایی و با فشار انگلیس، مجلس شورای ملی جایگزین مجلس شورای اسلامی شده و حاج سید فضل الله نوری برسر دار می‌رود و هنوز که هنوز است به علت وسعت تبلیغات سوء و موذیانه عوامل استعمار، حتی بسیاری از افراد مومن ولی ناآگاه با دیده بدبینی به این مرد بزرگ نگریسته و طرفدار ارتجاع و استبدادبودن او را امری بدیهی می‌انگارند.

در عوض می بینیم که افرادی نظیر مستوفی الممالک، مشیرالدوله، تقی زاده، مصدق السلطنه (دکتر مصدق بعدی) محمدعلی فروغی، حاج مخبر السلطنه هدایت، حسین علا و حاج میرزا یحیی دولت‌آبادی از سویی طرف مشورت رضاخان قرار گرفته و از سویی دیگر مخالف دیکتاتوری و رضاخان جلوه داده می‌شوند.

جالب توجه است که در دوران دیکتاتوری رضاخان این افراد از کوچکترین گزندی مصون بوده و درهمان دوره و در دوره‌های بعد به صدارت، وزارت و وکالت می رسند ولی سید حسن مدرس آن مجاهد و روحانی دلیر، در زمان نخست وزیری دکتر متین دفتری، پدر هدایت الله متین دفتری در سال ۱۳۱۷ در کاشمر توسط دژخیمان رضاخان شهید می‌شود.

شهید آیت در ادامه پس از توضیحی کوتاه از سوابق مبارزاتی آیت الله کاشانی ادامه می‌دهد:
کاشانی پس از ۱۶ ماه تبعید بر اثر مبارزات مردم مسلمان به ایران برگشته و با سرسختی، مقدمات ملی شدن نفت و روی کارآمدن دکتر مصدق را فراهم می‌آورد.

آیت الله کاشانی پس از آنکه دکتر مصدق در ۲۵ تیرماه ۱۳۳۱ از نخست وزیری استعفا می‌دهد و قوام السلطنه به جای او می‌نشیند، مردانه علیه قوام قیام کرده و او را برای همیشه به زباله‌دان تاریخ می‌فرستد و مصدق را مجدداً بر سر کار می‌آورد، اما دکتر مصدق پس از آنکه از دوش آیت الله کاشانی بالا رفت و از روی نعش شهدای ۳۰ تیر گذشت و مجدداً بر صندلی صدارت تکیه زد، همان روش جدایی دین از سیاست قوام السلطنه را پیشه خود ساخته و تمام قدرت خود را صرف کوبیدن و لجن مال کردن آیت الله کاشانی نمود تا جاییکه روزنامه‌های جیره خوار دولت وی به خود اجازه دادند کاریکاتورهای مستهجن از این روحانی مجاهد کشیده و بر عمامه‌اش پرچم انگلستان نقاشی نمایند…

به شهادت تاریخ در هیچ زمانی در تاریخ معاصر ایران به اندازه زمان حکومت مصدق(۱) به روحانیت و اسلام توهین روا داشته نشد که قلم از ذکر آن اهانت‌ها شرم دارد.

متجددین و مترقیان آنروز [همانند امروز] سرانجام توانستند با عوام‌فریبی، ملت را از پشت سر کاشانی پراکنده و او را بی‌اثر سازند و آنگاه موفق شدند کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ را به کمک خود مصدق السلطنه به نتیجه برسانند ولی آن را به حساب کاشانی جلوه‌گر سازند…

به یاد می آوریم ۱۰ روز قبل از سخنرانی نگارنده به مناسبت هفدهمین سالگرد درگذشت آیت الله کاشانی، یعنی در ۱۴ اسفند ۵۷ به مناسبت سیزدهمین سالگرد درگذشت دکتر مصدق، همه وقت رادیو و تلویزیون به این موضوع اختصاص داده شده بود و افرادی چون حسن نزیه، هدایت الله متین دفتری، مقدم مراغه‌ای، ابوالفضل قاسمی و دکتر سنجابی و گروه‌هایی چون فداییان خلق، حزب خلق مسلمان، مجاهدین خلق و غیره که امروزه ماهیت اکثر آنان برای مردم ایران روشن شده، در احمدآباد مدفن دکتر مصدق جمع آمده و چه‌ها که نکردند و دولت انقلابی بازرگان هم با تعطیل رسمی ادارات و مدارس و با استفاده از سرویس‌های دولتی و اتوبوس‌های شرکت واحد، با زمینه چینی بسیار مردم را به آنجا کشاندند و به خیال خام خود پنداشتند که می‌توانند مانند گذشته، با توطئه‌های خویش،  نور خدا را خاموش و امام امت را تحت الشعاع مرده مصدق السلطنه قرار داده و مسیر انقلاب عظیم اسلامی را به نفع استعمارگران منحرف نمایند و بر سر ملت آن آورند که در جریان مشروطیت و ۲۸ مرداد ۳۲ آوردند.

پی‌نوشت
۱- البته این کتاب ۳۰ سال پیش نوشته شده و شهید آیت زنده نبود تا شاهد وضعیت فرهنگی و مطبوعاتی دوران دولت محمد خاتمی و وزارت عطا الله مهاجرانی باشد.


 • تاریخ ارسال: ۸:۱۲ ب.ظ - پنج شنبه ۱۳۸۹/۰۲/۲۳
 • چاپ این مطلب
 • تعداد بازدید: 7,521
 • ۳۳ نظر
 • گزارش!
 1. ناشناس

  سلام. هیچ سخنرانی ضبط شده ای از این شهید والامقام نیست در سایت بگذارید ما بشنویم ؟ ما که زمان ایشان را درک مکردیم حداقل صدایش را بشنویم.

 2. سلام [گل]
  با مطلبی تحت عنوان زنان و دختران محترم، محترم بمانید! و نگذارید…
  به روزم دوستان محترم لطفاً نشرش بدید. مخوصاً در بین کسانی که فکر می کنن بی حجابی شون ارزشه.
  در اینجا یک سری بحث کاملاً منطقی و مختصر شده.
  اجرکم عندالله

 3. سلام
  با مطلب جدید(تبار شناسی بابیگری و بهائیت) بروزم سری به ما بزنید.

 4. آغاز کلام
  سلام به همه کسانی که از سالها شرارت اسراییل به تنگ آمدن و
  قلبشون بخاطر حمله به کاروان آزادی شکسته.
  بیایید در مورد راه هایی که میشه با این جنایتکارها مبارزه کرد فکر کنیم.
  چه کار میشه کرد که این ظالمها ضعیف بشن ؟
  هرکس تنهایی یا با هر جمعی که داره چکار میتونه بکنه؟
  همه فکرهاتونو یا تجربه هاتونو بیایید بنویسید.
  و این وبلاگ رو به همه دوستانتون معرفی کنید.

 5. موج آزادی 2

  لطفااطلاع رسانی کنید

 6. سلام
  خمینی روح خدا بود در کالبد زمان.
  هر کس هم که مخالف اوسید علی باشد کافراست.
  باطلب
  آیا انتخاب لاریجانی به سود دانشگاه آزاد بود؟
  به روز هستم.
  یا علی مدد.

 7. اول واسه ظهور آقا یه صلوات بفرست.
  دوم اگه بیاین تو وبلاگم و با نظراتون منو راهنمایی کنین ممنون میشم.
  صلوات رو فرستادی؟؟؟؟

 8. سلام دوست عزیز
  خوش حال میشم افتخار بدی و به کلبه ی کوچولومون بیایی و با نظراتت زینب بخش
  آن باشی . [لبخند]
  یا علی[گل]

 9. جبهه وبلاگی غدیر بار دیگراز شما دوستان قلم به دست و وبلاگنویسان متعهد که بار ها در ایجاد موج های وبلاگی همکاری و همیاری فرموده اید در این موج نیزدعوت بعمل می آورد تا در کنار یکدیگر فضا را با حرکت خدا پسندانه معطر سازید
  دوستان متن این پست را یا متون خود را در پست های وبلاگ خود قرار داده و دیگر دوستان را به شرکت در این موج دعوت نمایند
  موج وبلاگی با ولایت از خرداد تا همیشه

 10. سلام
  لوگوی سایت زیبای شما در بخش “لیست وبلاگ های حامی رهبری” قرار گرفت .
  ممنون میشم اگر ما رو لینک بفرمایید .

 11. با سلام خدمت شما عزیزان و خسته نباشید خدمت شماها
  دوستان میخواستم ببینم چطور میشه که با هم تبادل لینک کنیم؟
  با تشکر هیئت حسن ابن علی شاهرود

 12. سلام؛
  به یک بازی دعوت شده‌اید.. لطفاً دعوت این کوچکترین را اجابت کنید…
  یا علی

 13. یادم رفت بگم .
  ما لوگوی شما رو گذاشتم و بزودی با یک مقاله ی جنجالی آژ هستیم

 14. یک روز از خرداد راانتخاب کنید و دلیل انتخابتان رو بگید!
  http://irish.blogfa.com/post-5.aspx

 15. سلام اخوی وب تان دیگر نیاز به تعریف ندارد بنابر این می گویم شما برای تبلیغات چقدر پول می گیرید و تعرفه ها چگونه است؟
  در ضمن هر چند وبلاگ ما ناچیز است اما اگر یک موقع یک موقع خواستید تبادل لوگو کنید ما آماده ایم
  فی امان الله

 16. علی.

  @@@@@@@@ ورود برای عموم آزاد است @@@@@@@@
  همایش مظلوم مقتدر (سخنران استاد پناهیان)
  بررسی و تحلیل سیره سیاسی امیرالمومنین
  سه شنبه ها ساعت ۱۶ تا ۱۸ دانشگاه تهران
  @@@@@@@@ ورود برای عموم آزاد است @@@@@@@@

 17. سلام خداقوت به روزیم با مطلب زیر: به کوری چشم سران فتنه،”حسین قدیانی” را تکثیر می‌کنیم! آری! من به “داداش حسین بچه بسیجی‌ها” سپرده‌ام تا با همان تراشی که قلم خود را می‌تراشد و تیز می‌کند، قلم مرا هم بتراشد! قلم همه ما امروز در دستان پربرکت و پررونق و پربصیرت اوست و دستان او در دستان قلم شده عباس! آری ما به کوری چشم سران فتنه هر کداممان “حسین قدیانی” می‌شویم و او را تکثیر می‌کنیم تا بی‌شمار، ستاره‌های پرفروغ حضرت ماه باشند نه شب‌پرستان کوفی‌مثال! ادامه اش را در وبلاگ بخوانید

 18. سلام ممنون از اظهار لطفتون به وبلاگ نوپای من
  وبلاگ عطر ریحان

 19. http://www.free-picture-host.com/images/BOgRTo1274394097.jpg
  شما اگرطراح باشید و دوست داشته باشید طرح شما تو همه کشورها مطرح بشه و روی همه چیز اعم از وسایل بسته بندی ؛ کارتن های حمل کالا ؛ و وسایل مختلف باشه و حتی تو پارکها روی تبلیغات عمومی و حتی روی سطل آشغالیها و خلاصه در تمامی خانه ها و در تمامی زندگی ها باشه وتو چشم باشه چی کار می کردید ما یه طراح بزرگ رو می شناسیم که بهترین کار رو کرده و اونهم تعبیه آرم صهیونیستی ستاره اسراییل وآرم پرچم اسراییل روی آرم بازیافت هست
  راستی تا حالا فکر کردید چرا آرم بازیافت یا مدیریت پسماند سه وجهی هست جرا مربع نیست یا چرا دایره نیست

 20. سلام آقا مهدی عزیز
  متاسفم که مدت زیادی بود نتونستم و توفیق نداشتم خدمت برسم .
  شهید آیت نیز از جمله شهدای مظلومی بود که ناشناخته ماند . روحش شاد و یادش گرامی باد
  ضمنا شما به کوتاهی ما نگاه نکنید و گاهی نیز ما را از نظرات ارزشمند خویش بهره مند فرمائید

 21. مطلب جالبی بود. در این راه موفق باشید

 22. سلام
  یه خواهشی داشتم ازتون خواستم بدونم اگه کد نوحه ی مقدم رو دارید که برای رهبری خونده)مارهرو ولایتیم هر روزمون کرببلاست رو دارید به من بدید تا تو وبلاگم بذارم

 23. نیت کن و ….
  آپم و منتظر نظرتون
  حتما تشریف بیارین
  ممنون
  یاعلی

 24. sabz alave

  لوگوی خود را در وبلاگ سبز علوی ببینید

 25. عاشق پرواز

  کاش زهرا هم زیارتگاه داشت

 26. مقام معظم رهبری: عرصه فرهنگ میدان جهاد است
  وبلاگ شهید گمنام به تازگی و به منظور ترویج فرهنگ ولایت پذیری و همچنین معرفی شهدای گمنامی که در راه زنده نگه داشتن این فرهنگ جان خود را فدا نمود اند راه اندازی شده است.
  ضمن دعوت از شما به تبادل لینک با شهدای گمنام درخواست می نماییم ما را در این راه با انتقادات و پیشنهادات خود راهنمایی کنید.
  منتظر شما بر مزار مجازی شهدای گمنام هستیم.

 27. به نام خدا
  السلام علیک یا فاطمه الزهرا (س)
  ویژه نامه ی در سوگ ارغوان ( ویژه فاطمیه ۸۹ )
  کاری از کانون فرهنگی رهپویان وصال شیراز
  http://www.rahpouyan.com/yas/vijeh/dar_sog_arghavan/index.html

 28. با عرض سلام و خسته نباشید به شما دوست عزیز و پیرو مطلقه ولایت.
  با امید پیشرفت در تمامی عرصه های دفاع مقدس جنگ نرم .
  وبلاگ شما در پایگاه عاشقان ولایت ثبت شد ، به امید آنکه با ثبت وبلاگ عاشقان ولایت دروبلاگتان به ترویج و تبلیغ ما کمک کنید

دیدگاه شما

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.مستضعفین تی وی

این مطلب را به اشتراک بگذارید:

فیس بوک تویتر گوگل پلاس افسران ایمیل چت

نظرسنجی

آیا شما عملکرد دولت حسن روحانی در حل معظلات اقتصادی را مثبت ارزیابی می کنید؟

 • خیر (94%٬ 409 رأی)
 • بله (6%٬ 28 رأی)

تعداد رأی دهندگان: 437
[ آرشیو نظرسنجی ]

Loading ... Loading ...

خبرنامه

برای اطلاع از به روزرسانی‌ها و دیگر اخبار مرتبط با سایت، در خبرنامه اینترنتی ما عضو شوید. توضیحات بیشتر...
پس از ارسال، پیامی به پست الکترونیک شما فرستاده می‌شود که باید روی لینکی که در پیام موجود است کلیک کرده تا عضویت شما قطعی گردد.

سامانه پیام کوتاه

جهت عضویت در سامانه پیام کوتاه بچه‌های قلم، عدد 22 را به شماره 30007227001212 ارسال نمایید.

 • آ – العالم
 • آ- پرس تی وی
 • ادواردو
 • برهه
 • پایگاه اینترنتی هیئت جوادالائمه علیه السلام
 • تا شهدا، با شهدا
 • تبیان مهدویت
 • سایت اختصاصی شهید "احمد کاظمی"
 • عمارنامه

به " بچه‌های قلم" امتیاز دهید.