بچه های قلم

ارزش‌ها را فرو بریزید

دی ۲۰, ۱۳۹۲ @ ۱۱:۲۲ ب.ظ

uk-is-terrorist١- “دورکهیم” جامعه شناس کلاسیک فرانسوی در کتاب “صور بنیادین حیات دینی” اشیاء مقدس و ضد مقدس را بیرون از دایره رفتارهای اقتصادی می پندارد. از همین روست که لیبرال سرمایه داری سعی می کند با تنگ کردن قلمرو مقدس و ضد مقدس، مساحت منطقه الفراغ، یعنی قلمرو خنثایی که نه مقدس و نه ضد مقدس است را افزایش دهد و از همین جهت لیبرالیسم به اباحه گری و فرو انداختن ارزش ها دامن می زند و باز به همین خاطر است که جامعه شناسان لیبرالی مانند “ماکس وبر” جدایی دانش از ارزش را یک ضرورت می پندارند و دیگرانی از هنر برای هنر می گویند…

٢- یک ماه پیش از ترور شهید شهریاری و فریدون عباسی، “جان ساورز” رییس اطلاعات خارجی “ام آی سیکس” در یک سخنرانی رسانه ای از متوقف کردن فعالیت هسته ای ایران از طرق پنهان سخن می گوید و چندی بعد دانشمندان ما ترور می شوند و وزارت امور خارجه وقت، حتی به این ارتباط معنادار به دولت انگلیس اعتراض می کند و…

حالا هم خانواده شهدای هسته ای را به دیدار “جک استراو” که در مستند بی بی سی، با تحقیر ایرانیان، با تمسخر از تصمیم‌گیری برای برنامه‌ی هسته ای ایران در دستشویی قطار سخن می گوید، می‌برند و…

٣- رییس جمهور دو شب پیش از عدم باور به هنرمند ارزشی و غیر ارزشی گفت و حال وزارت امور خارجه عملاً ارزش‌ها را به سخره می‌گیرد…

این است نسخه محتوم دولتی که عمله اجرایی بورژوازی تجاری است؛
ارزش‌ها را فرو بریزید…