بچه های قلم

بازگشت به دوران تکنوکرات‌ها!

آذر ۲۷, ۱۳۹۱ @ ۱:۳۱ ق.ظ

"کسی که سکان دولت بعدی را بر عهده می گیرد لاجرم باید سیاست سازندگی را دنبال کند…" این بخش کوتاهی از مقاله‌ای در سایت آقای هاشمی رفسنجانی است.

مقاله‌ای که در آن صراحتاً به لزوم بازگشت هاشمی رفنجانی به عرصه تکیه زدن بر مسند ریاست جمهوری اذعان شده است!

نویسنده این مقاله‌ی سفارشی، یا کم اطلاع و نادان است یا مخاطبان خود را نادان فرض کرده و فکر می‌کند که مردم ایران حافظه تاریخی‌شان را فرمت کرده‌اند!!! برگشت و پس‌رفت به گذشته! برای رسیدن به آینده!!!

 hashemi-rafsanjani-l

کمتر کسی است که نداند سیاست‌های اقتصادی دولت کارگزارن سازندگی و شعار توسعه اقتصادی به هر قیمت، باعث مصرف‌گرایی و مصرف‌زدگی مردمی شد که تا کمی قبل‌از آن در اوج قناعت و سادگی، شرافتمندانه زندگی می‌کردند. شعارها و عملکردهایی که بخشی از نتایج ملموس آن که تا همین امروز هم گریبان‌گیر این کشور است که نمونه‌هایی از آن، افزایش فاصله غنی با فقیر و شکاف عظیم طبقاتی، له شدن عده‌ای از مردم ضعیف جامعه زیر چرخ‌های این اقتصاد لیبرال زده و… بود و بدتر از آن، لیبرالیسم فرهنگی، که نتیجه لیبرالیسم اقتصادی بود… و خدا از سر تقصیرات همه بگذرد!

 

بچه‌های دانشگاه امام صادق چه ساده و مختصر نوشته‌اند:
" اگر بخواهیم با این معیارها با اعضای اصلی حزب  و دولت شما و دولت اصلاحات برخورد کنیم، انحرافی بودن که سهل است، که اتفاقا پیاده کننده خیلی از طرح های دشمن بودید. مانور تجمل از زبان چه کسی بیرون آمد؟ آیا غیر از این است که مساله بغرنج سبک زندگی امروز از نتایج شیوع رفتار تکنوکراتی دولت شما در بین مردم بود؟ آیا غیر از این است که سبک مصرف و زندگی مردم و تغییر روابط اجتماعی برادرانه و مسلمانانه مردم در دوران انقلاب و جنگ، با شروع اعمال سیاست های توسعه محور دولت شما و دعوت به رفاه غربی، به وجود آمد؟ اگر این دولت موسوم به انحرافی شده است، اولین انحراف از مسیر ملت برای رسیدن به ارزش های الهی زیر سایه جمهوری اسلامی را دولت سازندگی ایجاد کرد. بزرگترین انحراف، انحراف از ارزش های انقلاب بود که در مانور تجمل زمان دولت شما، برای اولین بار ایجاد شد. بزرگترین انحراف، سازندگی به معنای توسعه لیبرال- دموکراسی دولت سازندگی بود. هویت واقعی توسعه دولت جنابعالی را آقای مرعشی برای اولین بار تحت عنوان نظام لیبرال-دموکراسی مطرح کرد. "

 

توهمات گذشته دیگر بس است. به فکر آینده باید بود، آینده‌ای که از ثمره خون صدها هزار شهید متجلی و جاودانه خواهد بود نه با تفکرات لیبرال دموکراتیک شما و جریان فکری‌تان!