بچه های قلم

تنبیه کم مصرف ها و تشویق پرمصرف ها!

اردیبهشت ۶, ۱۳۹۳ @ ۲:۴۱ ب.ظ

قیمت بنزین ۴۰۰ تومانی شد ۷۰۰ تومان یعنی ۷۵ درصد افزایش یافت و قیمت بنزین ۷۰۰ تومانی شد ۱۰۰۰ تومان یعنی حدود ۴۵ درصد افزایش!

یعنی آنها که کم مصرفند و در حد سهمیه مصرف می کنند با افزایش ۷۵ درصدی تشویق می شوند!!! و آنها که پرمصرفند و علاوه بر سهمیه توان استفاده از بنزین آزاد را هم دارند فقط ۴۵ درصد افزایش قیمت برای مصرف زیادشان بدهند!!!

این یعنی تنبیه کم مصرف ها!!! که از لوازم قطعی اقتصاد مقاومتی است!

این یعنی اعتدال!!!
این یعنی تدبیر!!!

دکتر مهدی کوچک زاده