بچه های قلم

رحم الله عمی العباس…

مهر ۹, ۱۳۹۰ @ ۱۱:۰۶ ب.ظ

همه گفتند که جانبازان برای دیدارش آمده اند…
چه شکوهی…
چه عظمتی…
چه معنویتی…
چقدر زیبا…

 

 

نگفت کسی اما، که او خودش عمریست جانباز است…
کسی نگفت جانبازان به دیدار دستش آمده بودند …

 

این واقعه اما، اصلا برایم غریب نبود!!!
آشنا بودم از مدتها قبل…
طوری نیست سرورم،
مولای من،
دیدار دستان عباس هم کسی نرفت…

 

خوب می‌گفت:
دستت اما حکایتی دارد؛
رحم الله عمی العباس… +