بچه های قلم

ما به تو رأی می دهیم شیخ!

آذر ۲۹, ۱۳۹۴ @ ۱:۴۴ ق.ظ

به تو که روح خمینی هستی در کالبد تکیده و آفتاب سوخته ی تاریخ.
به تو رأی می دهیم نه به این معنا که انتخابت کرده باشیم،
رأی می دهیم که انتخاب بشویم… که المرء مع من احب.
رأی می دهیم که بگوییم با تو بوده ایم نه با دنیاپرستانی که رسم خمینی را نهاده اند و اسمش را برداشته اند…
خوب شد تو هستی وگرنه جوانترها باور نمی کردند راه و رسم خمینی از آن پابرهنگان است… و آن وقت تمام قصه ی انقلاب دروغ از آب در میامد!

چه غوغایی است این روزها بر سر سفره خمینی! ما را ببخش شیخ!
ببخش که خبر خمینی آغشته در خون لابلای هیجان تقسیم ماترک خمینی گم شده…

وحید یامین پور

 

 

ابراهیم زکزاکی