بچه های قلم

پاییز، انار، باران…

شهریور ۳۱, ۱۳۹۰ @ ۱۰:۳۱ ب.ظ

پاییز،
انار،
باران،
برگریزان،

 

 

و پاییز پایانی‌ست بر یک آغاز.
پایانی که نهایتش آغازیست بر یک پایان.