بچه های قلم

آزادی!

خرداد ۴, ۱۳۹۴ @ ۲:۱۳ ق.ظ

بنزین را که آزاد کردند،
نان را هم آزاد کرده بودند.
برق و گاز را هم دارند تلاش می‌کنند آزاد کنند.
دولت آزادی یعنی این!

زنده باد آزادی!!!