بچه های قلم

همینجا بریز…

مرداد ۷, ۱۳۹۴ @ ۳:۳۵ ق.ظ

بیا عقب…
بیا بیا…
اون ستون رو مراقب باش…
بیا خوبه…
همینجا بریز…
.
.
.
صالحی در حال راهنمایی ماشین بتن‌ریزی برای بتن ریختن تو قلب نیروگاه اراک!

 

علی اکبر صالحی و وزیر انرژی آمریکا