بچه های قلم

سایت زیبای خطابه غدیر

آذر ۲۲, ۱۳۸۷ @ ۹:۲۵ ب.ظ

http://ghadirekhom.com


متن و صوت خطابه غدیر، آخرین خطابه رسول الله