بچه های قلم

شفافیت؛ امضاء درخواست اینترنتی مقابله با شبکه‌های فرقه ضاله بهائیت

خرداد ۲۷, ۱۳۸۷ @ ۱۲:۱۶ ق.ظ

http://shafafiyat.com/


ما جمعی از ایرانیان ، مسلمانان ، فرهیختگان و نخبگان جامعه در راستای انجام وظیفه انسانی واسلامی خود از جامعه جهانی ، مراکز حقوق بشر و دولت ایران می خواهیم تا با اقدامات خود دست کسانی که خود را از مسئولین تشکیلات می نامند از ایران کوتاه نمایند.