بچه های قلم

وب سایت “آخرین دوران رنج”

اسفند ۲۹, ۱۳۸۶ @ ۲:۰۹ ب.ظ

http://diareranj.ir/


صبر پاداشی است که خداوند در مقابل رنج به انسان بخشیده است