بچه های قلم

پیدا کردن قبله در هر نقطه از دنیا فقط با یک کلیک

دی ۲۹, ۱۳۸۶ @ ۹:۴۰ ب.ظ

http://www.qiblalocator.com/


می توانید با وارد کردن نام شهر خود و یا استفاده از نقشه قبله را به صورت دقیق مشخص کنید