بچه های قلم

تلخندک

مرداد ۱۰, ۱۳۸۹ @ ۱۰:۴۸ ق.ظ

http://talkhandak.com/


کاریکاتورهای سیاسی عباس گودرزی