بچه های قلم

قطعه ۲۶ ؛ دل‌نوشته‌های حسین قدیانی

اسفند ۱۷, ۱۳۸۸ @ ۲:۰۹ ق.ظ

http://ghadiani.blogfa.com/


اینجا قطعه ای از بهشت است ؛ نه با قلم که با دل باید نوشت:غرقه در خون است ما را سرنوشت.