بچه های قلم

اسلام آمریکایی

اسفند ۷, ۱۳۹۱ @ ۱۲:۰۴ ق.ظ

خلاف آنچه بسیاری می‌پندارند؛
آخرین مقاتله ما (به مثابه سپاه عدالت) نه با دموکراسی غرب که با اسلام آمریکایی‌ست که اسلام آمریکایی از خود آمریکا دیرپاتر است. +

 

سید مرتضی آوینی