بچه های قلم

برجام…

دی ۲۲, ۱۳۹۴ @ ۳:۵۸ ق.ظ

برجام دروازه نفوذ نیست،
برجام نتیجه نفوذ است.