بچه های قلم

جوانی…

اسفند ۱۹, ۱۳۹۳ @ ۱:۴۳ ق.ظ

پیرمردی را گفتند: زندگی به چند بخش است؟
گفت: کودکی و پیری.

گفتند: پس جوانی چه شد؟
گفت: فدای حسین فاطمه…