بچه های قلم

دریابیم…

مهر ۲۶, ۱۳۹۴ @ ۱۰:۴۷ ب.ظ

حسین‌مان نشود،
فقط گریه و سینه و زیارت؛
حسین را باید،
با شهادت،
دریابیم.

+