بچه های قلم

سلام بر محرم

مهر ۲۲, ۱۳۹۴ @ ۱۱:۲۳ ب.ظ

سلام بر شعر محتشم
سلام بر خیمه و عَلَم
سلام بر مُحرم