بچه های قلم

شهادت یعنی…

اسفند ۲۲, ۱۳۹۵ @ ۱۱:۵۷ ق.ظ

شهادت یعنی،
متفاوت به آخر برسیم وگرنه،
مرگ پایان همه قصه‌هاست…