بچه های قلم

کوچه شهید گمنام

آذر ۲۴, ۱۳۹۱ @ ۸:۱۱ ب.ظ

آدرس خانه‌اش را پرسیده بودند.
گفته بود: خیابان… کوچه… و ادامه داده بود؛
قرار است نام این کوچه به نام من شود و شد؛
"کوچه شهید گمنام"