بچه های قلم

اینجا فرگوسن است… + تصاویر

آذر ۵, ۱۳۹۳ @ ۱:۴۶ ق.ظ

اینجا فرگوسن در ایالت میسوری آمریکاست.
اگر این اتفاقات در تهران یا اصفهان یا شیراز افتاده بود رسانه های غربی چه می کردند؟
حقوق بشر کجا بود؟
VOA و BBC کمپین حمایت از مردم فرگوسن راه می انداختند؟ یا اینکه سانسور می کردند؟

جواب مشخص است و سابقه تاریخی دارد!
در اندیشه لیبرال دموکراسی حقوق بشر خوب و حقوق بشر بد وجود دارد!
آزادی بیان و عقیده خوب و آزادی بیان و عقیده بد وجود دارد!
تروریسم خوب و تروریسم بد وجود دارد!
و…
و این تضادها نتیجه ای جز سقوط ندارد.
به قول ما ایرانی ها: دیر و زود دارد ولی سوخت و سوز نه.