بچه های قلم

بهانه‌ها تمام شد…

مهر ۳۰, ۱۳۹۴ @ ۳:۳۴ ق.ظ

امام امت تکلیف را روشن کرد.
دیگر هیچ بهانه‌ای برای توجیه و تفسیر شخصی و جناحی، برای هیچکس باقی نماند.

دولت‌مردان بسم الله!