بچه های قلم

رویش های انقلاب

اردیبهشت ۳۱, ۱۳۹۳ @ ۷:۳۲ ب.ظ

پاسدارانی که از نسل سوم و چهارم انقلابند،
نه خمینی را دیده اند و نه بهمن ۵۷ را،
و نه حتی روزهای حماسه و دفاع ۸ ساله را.

اینان رویش های انقلابند، برای پاسداری از انقلاب شکوهمند مردم ایران، که جهانی شده است.