بچه های قلم

سربازان فرمانده

آذر ۷, ۱۳۹۲ @ ۱:۲۵ ب.ظ

دلت قرص آقا؛
سربازانت آماده‌اند اشارتی کنی، تا سر ببازند…

ایران که کوفه نیست، مگر مرده‌ایم ما
ما عهد بسته‌ایم، قسم خورده‌ایم ما