بچه های قلم

لیبرال دموکراسی اسلامی!

بهمن ۷, ۱۳۹۲ @ ۸:۰۱ ب.ظ

التقاط که شاخ و دم ندارد!

حالا که می شود به هر واژه ای یک پیشوند یا پسوند اسلامی چسباند و ابراز وجود کرد، از فردا هم نباید با شنیدن این عبارت زیاد تعجب کرد:
رباخواری اسلامی!
شهوترانی اسلامی!
شیطان پرستی اسلامی!
شراب خواری اسلامی!
دزدی اسلامی!
و … اسلامی!