بچه های قلم

کاسبان واقعی تحریم!

مرداد ۲۶, ۱۳۹۴ @ ۶:۰۳ ق.ظ

آیا روحانی افشاگری اخیر مایکل لدین را خوانده است؟
اینجا را بخوانید.

مطلب مرتبط
.: تحلیل ویژه و مهم دکتر حسن عباسی از توافق ژنو و برجام.