بچه های قلم

«اینترنت» و «دیپلماسی تلفنی»

آذر ۲, ۱۳۹۲ @ ۱۰:۵۰ ق.ظ

دکتر حسن عباسی از ساز و کار اینترنت در دنیای سیاست و جاسوسی امروز می‌گوید.