بچه های قلم

شفاعت یا شکایت؟

خرداد ۹, ۱۳۹۳ @ ۷:۰۰ ب.ظ

شفاعت یا شکایت مستندی است که به بررسی آسیب های عزاداری پرداخته است و سعی در تصحیح و رفع انحرافات عزاداری دارد.

 

مستند شفاعت یا شکایت قسمت اول

 

مستند شفاعت یا شکایت قسمت دوم