بچه های قلم

شیعه های صهیونیست را بشناسید

مرداد ۲, ۱۳۹۳ @ ۷:۲۵ ب.ظ

جریانی معلوم الحال که خود را مسلمان و شیعه می دانند هم صدا با صهیونیست ها، اعلام می کند که ملت مبارز فلسطین را باید به سطل آشغال ریخت!!!