بچه های قلم

وطنم ای شکوه پا برجا…

دی ۱۰, ۱۳۹۳ @ ۲:۳۵ ب.ظ

ایستادی بر جنگ رو در رو
خنجر از پشت می‌زند دشمن

 

دانلود صوت و تصویر از اینجا.