بچه های قلم

دلتنگ جانستان

چند دقیقه‌ای بیش‌تر نیست که «جانستان کابلستان» رضا امیرخانی را به پایان برده‌ام. این سه چهار صفحه‌ی آخر را با اشک و آه. سفری و سفرنامه‌ای فراتر از مرزهای جغرافیایی، به سرزمین پهناور ایران، به تاریخ. نه فقط سفرنامه، که حتی درس‌هایی درباره‌ی فرهنگ و تاریخ و هم‌زبانی و هم‌دلی و هم‌‌کیشی و اشتراک و […]

کدخبر: 16476
تاریخ انتشار: تیر 7, 1390 @ 2:55 ب.ظ


چند دقیقه‌ای بیش‌تر نیست که «جانستان کابلستان» رضا امیرخانی را به پایان برده‌ام. این سه چهار صفحه‌ی آخر را با اشک و آه.

سفری و سفرنامه‌ای فراتر از مرزهای جغرافیایی، به سرزمین پهناور ایران، به تاریخ. نه فقط سفرنامه، که حتی درس‌هایی درباره‌ی فرهنگ و تاریخ و هم‌زبانی و هم‌دلی و هم‌‌کیشی و اشتراک و وحدت و آیین‌های فراموش شده‌ی جوانمردی و مردانگی و …