بچه های قلم

Lowering-The-American-Flag

نـشـانـه‌های سـقـوط آمـریـکـا

اگر عبارات «سقوط آمریکا» یا «پایان امپراتوری آمریکا» را در اینتریت جستجو یا به قولی سرچ کنید بین ۱۲۰۰۰۰۰۰ تا ۱۱۴۰۰۰۰۰۰۰ مورد را به عنوان Result بر روی صفحه کامپیوتر خود دریافت می کنید. برخی وقوع آن را تا سال ۲۰۱۶ و عده ای دیگر تا ۲۰۲۰ پیش بینی کرده اند.تاریخ نشان می دهد که تمام امپراتوری ها، دولت ها و قلمروهای قدرتمند مانند مصر باستان، بابل و روم سقوط کردند. طبق گفته یک مطلع سیاسی بنام Kevin Phillips، تمامی امپراتوری های بزرگ یک سیکل سقوط قابل پیش بینی ای را طی مدت ۱۰ تا ۲۰ سال پس از اوج قدرت پیموده اند و تمامی نشانه ها یکی بوده است:حرکت سرمایه های اقتصاد از تولید به سمت احتکار و سوداگری، بالا بودن قروض، نابرابری اقتصادی در سطح وسیع و هزینه های بیش از حد نظامی. John Bagot Glubb ژنرال و تاریخ‌دان انگلیسی در کتاب The Fate of Empires and the Search for Survival در سال ۱۹۷۸ در مورد سقوط امپراطوری های گذشته، الگوی مشترکی که سقوط برخی امپراطوری ها را در برمی گیرد توصیف کرده است. او می گوید تمامی امپراتوری ها سیکل مراحل شروع، توسعه، رشدو بلوغ، نزول و سقوط را طی می کنند.

Alfred McCoy نویسنده و پروفسور تاریخ در مورد سقوط امپراتوری ها می گوید: مدت زمان سقوط برای پرتغالی ها یک سال، برای شوروی ۲ سال، برای فرانسه ۸ سال، برای عثمانی ۱۱ سال، برای انگلیس ۱۷ سال بوده و از سال ۲۰۰۳ ، ۲۲ سال هم برای آمریکا محاسبه شده است. تاریخ نویسان آینده حمله جرج بوش به عراق را آغاز سقوط آمریکا قلمداد می کنند. به جای خونریزی، سوزاندن شهرها، سلاخی کردن شهروندان به عنوان نشانه های پایان بسیاری از امپراتوری ها، سقوط امپراتوری قرن ۲۱ با سقوط اقتصادی ساکت و غیر قابل رویت ویا با جنگ سایبری همراه است . شورای امنیت ملی آمریکا در سال ۲۰۰۸ برای اولین بار پذیرفت که قدرت جهانی آمریکا در مسیر سقوط قرار دارد. آمریکا در سال ۲۰۲۶ در رتبه دوم بعد از چین ( که الان اقتصاد دوم جهان را داراست) و در سال ۲۰۵۰ بعد از هند قرار خواهد گرفت. چند روز پس از آنکه اوباما گفت من رتبه دوم را برای آمریکا نمی پذیرم، معاون وی -جو بایدن- اعتراف کرد که تحقق پیشگویی کِنِدی برای ایجاد یک ملت بزرگ به شکست انجامیده چون کنترل اقتصادی از دست ما خارج شده و بیش از اندازه طول کشیده است. طبق نظر سنجی که در آگوست ۲۰۱۰ انجام شد ۶۵ درصد مردم آمریکا معتقدند که کشورشان اکنون در وضعیت سقوط قرار گرفته است. آنچه که تفوق آمریکا در اقتصاد جهان را تهدید می کند یکی نزول ابداعات تکنولوژیکی آمریکا و دیگری پایان وضعیت ممتاز دلار به عنوان پول رایج ذخیره جهانی است.

نشانه های سقوط
تحلیلگران، تاریخدانان، سیاسیون و دیگر اندیشگران غرب با مصاحبه ها و مقالات متعددی به نشانه های سقوط آمریکا پرداخته اند که مختصر و فشرده آن از نظرتان می گذرد:
– خانواده: واحد خانواده پی و اساس یک جامعه است. در آغاز امپراتوری روم پدر و مادر در آموزش و تعلیم فرزندان نقش بسیار جدی داشتند ولی به تدریج والدین به سمت نازپروری و در نتیجه تباه کردن فرزندان خود روی آوردند. روابط نامشروع زن و مرد و خارج از چهارچوب خانواده منجر به افزایش آمار طلاق شد. مشابهتاً واحد خانواده در غرب تحت هجوم مداوم هستند و اکنون خانواده های از هم پاشیده یک امر عادی است و تک والدی رواج دارد. بچه های نازپرورده امروزی با احساس ” ترس از خدا ” و اینکه « قبل از خود به دیگران بیندیشند » بار نمی آیند بلکه همیشه « حق با آنهاست ». والدین امروزی معتقدند که بهتر از به وجو دآورندگانشان (پدر و مادر) چیز می دانند. بچه های امروز بچه هایی هستند که برای والدینشان قانون وضع می کنند و احترامی برای پیران قائل نیستند.

ادامه مطلب…

کدخبر: 40802
تاریخ انتشار: مهر 2, 1393 @ 9:31 ق.ظ


اگر عبارات «سقوط آمریکا» یا «پایان امپراتوری آمریکا» را در اینتریت جستجو یا به قولی سرچ کنید بین ۱۲۰۰۰۰۰۰ تا ۱۱۴۰۰۰۰۰۰۰ مورد را به عنوان Result بر روی صفحه کامپیوتر خود دریافت می کنید. برخی وقوع آن را تا سال ۲۰۱۶ و عده ای دیگر تا ۲۰۲۰ پیش بینی کرده اند.تاریخ نشان می دهد که تمام امپراتوری ها، دولت ها و قلمروهای قدرتمند مانند مصر باستان، بابل و روم سقوط کردند. طبق گفته یک مطلع سیاسی بنام Kevin Phillips، تمامی امپراتوری های بزرگ یک سیکل سقوط قابل پیش بینی ای را طی مدت ۱۰ تا ۲۰ سال پس از اوج قدرت پیموده اند و تمامی نشانه ها یکی بوده است:حرکت سرمایه های اقتصاد از تولید به سمت احتکار و سوداگری، بالا بودن قروض، نابرابری اقتصادی در سطح وسیع و هزینه های بیش از حد نظامی. John Bagot Glubb ژنرال و تاریخ‌دان انگلیسی در کتاب The Fate of Empires and the Search for Survival در سال ۱۹۷۸ در مورد سقوط امپراطوری های گذشته، الگوی مشترکی که سقوط برخی امپراطوری ها را در برمی گیرد توصیف کرده است. او می گوید تمامی امپراتوری ها سیکل مراحل شروع، توسعه، رشدو بلوغ، نزول و سقوط را طی می کنند.the-empires

Alfred McCoy نویسنده و پروفسور تاریخ در مورد سقوط امپراتوری ها می گوید: مدت زمان سقوط برای پرتغالی ها یک سال، برای شوروی ۲ سال، برای فرانسه ۸ سال، برای عثمانی ۱۱ سال، برای انگلیس ۱۷ سال بوده و از سال ۲۰۰۳ ، ۲۲ سال هم برای آمریکا محاسبه شده است. تاریخ نویسان آینده حمله جرج بوش به عراق را آغاز سقوط آمریکا قلمداد می کنند. به جای خونریزی، سوزاندن شهرها، سلاخی کردن شهروندان به عنوان نشانه های پایان بسیاری از امپراتوری ها، سقوط امپراتوری قرن ۲۱ با سقوط اقتصادی ساکت و غیر قابل رویت ویا با جنگ سایبری همراه است . شورای امنیت ملی آمریکا در سال ۲۰۰۸ برای اولین بار پذیرفت که قدرت جهانی آمریکا در مسیر سقوط قرار دارد. آمریکا در سال ۲۰۲۶ در رتبه دوم بعد از چین ( که الان اقتصاد دوم جهان را داراست) و در سال ۲۰۵۰ بعد از هند قرار خواهد گرفت. چند روز پس از آنکه اوباما گفت من رتبه دوم را برای آمریکا نمی پذیرم، معاون وی -جو بایدن- اعتراف کرد که تحقق پیشگویی کِنِدی برای ایجاد یک ملت بزرگ به شکست انجامیده چون کنترل اقتصادی از دست ما خارج شده و بیش از اندازه طول کشیده است. طبق نظر سنجی که در آگوست ۲۰۱۰ انجام شد ۶۵ درصد مردم آمریکا معتقدند که کشورشان اکنون در وضعیت سقوط قرار گرفته است. آنچه که تفوق آمریکا در اقتصاد جهان را تهدید می کند یکی نزول ابداعات تکنولوژیکی آمریکا و دیگری پایان وضعیت ممتاز دلار به عنوان پول رایج ذخیره جهانی است.

نشانه های سقوط

تحلیلگران، تاریخدانان، سیاسیون و دیگر اندیشگران غرب با مصاحبه ها و مقالات متعددی به نشانه های سقوط آمریکا پرداخته اند که مختصر و فشرده آن از نظرتان می گذرد:

خانواده: واحد خانواده پی و اساس یک جامعه است. در آغاز امپراتوری روم پدر و مادر در آموزش و تعلیم فرزندان نقش بسیار جدی داشتند ولی به تدریج والدین به سمت نازپروری و در نتیجه تباه کردن فرزندان خود روی آوردند. روابط نامشروع زن و مرد و خارج از چهارچوب خانواده منجر به افزایش آمار طلاق شد. مشابهتاً واحد خانواده در غرب تحت هجوم مداوم هستند و اکنون خانواده های از هم پاشیده یک امر عادی است و تک والدی رواج دارد. بچه های نازپرورده امروزی با احساس ” ترس از خدا ” و اینکه « قبل از خود به دیگران بیندیشند » بار نمی آیند بلکه همیشه « حق با آنهاست ». والدین امروزی معتقدند که بهتر از به وجو دآورندگانشان (پدر و مادر) چیز می دانند. بچه های امروز بچه هایی هستند که برای والدینشان قانون وضع می کنند و احترامی برای پیران قائل نیستند.

آموزش: امپراتوری روم با یک سیستم آموزشی که تاکید بر توسعه اخلاقیات، شخصیت و ارزشهای اجتماعی داشت شروع شد که بتدریج به آموزش علم محض بدون اخلاق و بدون قوه تمیز درست از نادرست تبدیل گردید. در مدارس امروزی غرب نیز مذهب و وظایف و تکالیف مدنی محو شده است.

مذهب: رومی ها بت پرست بودند ، خدایان یونانی ها را برداشته و نام های رومی به آنها دادند. آنها مانند یونانی ها ارقام اسطوره ای را می پرستیدید که به بروز امیال شهوانی آزادی می داد. پیروان آنها بدون سمت و هدف رها شدند. در شرایط کنونی نیز این چنین است. پیغام رهبران مذهبی نیز « خدای بدون قانون » است که پیروان خود را به هیچ استانداردی رهنمون نمی سازد.

لذت جویی: رومی ها سرآمد در لذت جویی بودند. سرگرمی آنها گلادیاتورها و شرط بندی در مورد زنده ماندن و مردن یکی از آنها بود. آنها از دیدن دریدن و خوردن دشمنانشان بطور زنده و توسط حیوانات درنده لذت می بردند. اکنون نیز با برنامه های تلویزیونی بی محتوا، غیر واقعی و پر از صحنه های غیر اخلاقی خود را سرگرم می کنند. غرب نیز سقوط می کند همانگونه که روم سقوط کرد.

منبع اصلی ثروت: اصالتا مالکیت بر اراضی منبع اصلی ثروت رومی ها و بیشترین منبع مالیات بود. بعد از مدتی واردات غذا از سرزمین های مغلوب آغاز شد و تجارت، اقتصاد مصرفی را به وجود آورد و به جای تولید بر روی خدمات متمرکز شد مثل آمریکا و انگلیس. همانطوری که امپراتوری روم توسعه می یافت هزینه های عملیات نیز افزایش می یافت. به سرعت رشد بوروکراسی دولت موجب افزایش هزینه نگهداری آن شد. برای جبران تورم، رومی ها در قرن دوم و سوم سکه های بیشتری ضرب کردند که دیگر از نقره و طلا ساخته نمی شد و این موجت تحلیل و کاهش تدریجی ارزش پول رایج شد. شهروندان متحمل مالیات های سنگین شدند. امروز آمریکایی ها قبل از دریافت حقوق، مالیاتهای فدرالی، ایالتی، محلی و شهرداری را باید بپردازند. آنها با مالیات های خرید اجناس، بنزین، ماشین، ملک، گواهینامه ها، حیوانات خانگی، اشیا لوکس، بلیط هواپیما و اقلام نامحدود دیگر دست و پنجه نرم می کنند. اکثر مردم آمریکا بر روی کردیت (credit) زندگی می کنند و اصل « برای امروز زندگی کن و فردا را فراموش کن » را پذیرفته اند.

سیستم آموزشی: آمریکا که منبع دانشمندان و مخترعان آتی است از رقبا جامانده و در سال ۲۰۱۰ به مقام ۱۲ نزول کرده است. World Economic Forum آمریکا را در رتبه ۵۲ بین ۱۳۹ کشور از نظر کیفیت آموزش ریاضی و علوم دانشگاه ها در سال ۲۰۱۰ معرفی کرد. تقریبا نیمی از دانشجویان رشته علوم در آمریکا خارجی هستند که بیشترشان به کشورشان باز می گردند ومثل قبل در آمریکا نمی مانند. به عبارت دیگر تا سال ۲۰۲۵ آمریکا با کمبود دانشمندان رو به رو خواهد شد. در سال ۲۰۰۸ آمریکا بعد از ژاپن در رتبه دوم جهانی با ۲۳۲ هزار درخواست Patent قرار گرفت در حالیکه چین به سرعت با ۱۹۵ هزار درخواست، خود را نزدیک کرد.

– نظام توتالیتر: یکی از سیاست مداران کهنه کار آمریکا می گوید: دولت آمریکا یک دولت استبدادی totalitarian government است. تمام شهروندان را کنترل می کند. سیستم شنود تلفنی دارد. می خواهد کردیت کارت ها (Credit Cards) را کنترل کند. ما در این کشور به طور کامل تحت کنترل پلیس هستیم و این کاملا مخالف قانون اساسی آمریکاست. مثلا پلیس دیگر برای بازرسی ماشین ها به مجوز نیاز ندارد و CNA با ثبت میلیونها عکس چهره در بخش Image در اینترنت به جاسوسی مشغول است.

جنگهای داخلی: پیش بینی جنجالی پروفسور Igor Panarin تحلیلگر و عضو هیئت علمی آکادمی وزارت خارجه روسیه در سال ۱۹۹۸، بر این اساس بود که گرایش جمعیت، اقتصاد، و امور مالی بحران های سیاسی و اجتماعی در آمریکا را برمی افروزاند و جنگهای داخلی موجب تقسیم آمریکا میشود. کالیفرنیا جمهوری کالیفرنیا را تشکیل می دهد که تحت نفوذ چین قرار می گیرد.

P1-AO116_RUSPRO_NS_20081228191715جمهوری تگزاس زیر نفوذ مکزیک می رود. واشنگتن و نیویورک آمریکای آتلانتیک را تشکیل می دهند که ممکن است به اتحادیه اروپا متصل شود. جمهوری آمریکای شمال مرکزی تحت سلطه کانادا قرار می گیرد وهاوایی با نفوذ ژاپن و یا چین مستقل می شود.

– طبق نوشته اکونومیست، در سال ۱۹۸۸ آمریکا بهترین مکان برای متولد شدن بود در حالی که در سال ۲۰۱۲ به رتبه شانزدهم رسید.

– طبق آمار بانک جهانی GDP آمریکا در سال ۲۰۰۱، ۸/۳۱ درصد فعالیتهای کل جهان را تشکیل می داد در حالیکه در سال ۲۰۱۱ به ۶/۲۱ در صد رسید. این یک کاهش نیست بلکه سفوط آزاد است.

نرخ فقر: روم ۱۷۰ سال قبل از میلاد حدود ۲/۱ میلیون نفر جمعیت داشت و دولت برای آنها غذا و سیرک (سرگرمی) فراهم می کرد و تقریبا نیمی از افراد غیر برده روی کمکهای مالی دولت بودند. طبق آمار اداره سنسوس ، در سال ۲۰۱۲ نرخ فقر بچه های آمریکا ۲۲ درصد است . در نوامبر ۲۰۰۸ ، ۸/۳۰ میلیون آمریکایی بر روی غذای کوپنی بودند که این رقم در سال ۲۰۱۲ به ۱/۴۷ میلیون نفر رسید و از هر ۴ بچه، یک بچه غذای کوپنی دریافت می کنند. در سال ۲۰۱۳ از هر ۵ نفر یک نفر بر روی غذای کوپنی است. طبق آمار Gall up در سال ۲۰۱۲، بیست درصد آمریکایی ها به اندازه کافی پول ندارند تا غذای مورد نیاز خانواده شان را بخرند. بر اساس کفته جیمی کارتر رییس جمهور سابق آمریکا: طبقه متوسط در آمریکا رو به نزول است و این طبقه در حال حاضر مانند طبقه فقرا در زمان ریاست جمهوری من هستند.

بیکاری: در سال ۲۰۰۷ نرخ بیکاری برای سنین ۲۰ تا ۲۹ سال ۵/۶ در صد بود که در سال ۲۰۱۲ به ۱۳ درصد رسید. همچنین در سال ۱۹۵۰ بیش از ۸۰ در صد مردان، کار داشتند که در سال ۲۰۱۲ به کمتر از ۶۵ در صد رسیده است. در سال ۲۰۱۳ Merk یکی از بزرگترین بازارهای دارویی آمریکا ۸۵۰۰ نفر از کارکنان خود را اخراج کرد. در سال ۲۰۱۳ کلیه شرکتها در مجموع ۳۸۷۳۸۴ مورد استخدامی را حذف کردند و اخراج کارکنان در سال ۲۰۱۳ ، ۱۹ درصد بیشتر از سال ۲۰۱۲ بود. تقریبا از هر ۴ نفر یک نفر از کارکنان نیمه وقت زیر خط فقر قرار دارند و فقط ۴۷ در صد آمریکایی ها کار تمام وقت دارند. زمانی آمریکا صاحب بزرگترین شهرهای کارخانه ای بر روی زمین بود که الان آنها به دوزخی تبدیل شده اند، مانند دیترویت. پلیس اعلام کرده است که اگر می خواهید از شهر دیترویت دیدن کنید با مسئولیت خودتان است. بیش از ۵۶ هزار تاسیسات تولیدی در آمریکا از سال ۲۰۰۱ تعطیل شده اند. در سال ۲۰۱۰ روزانه ۲۳ کارخانه تعطیل شدند.

– قروض داخلی: در سال ۲۰۰۱ قروض داخلی آمریکا کمتر از ۶ تریلیون دلار بود که در سال ۲۰۱۲ به بیش از ۱۶ تریلیون رسید و در هر ساعت ۱۰۰ میلیون دلار به آن اضافه می شود یعنی ۲۳ بار بیشتر از زمان جیمی کارتر. کنگره آمریکا موافقت کرده است که سقف قرض را ۶۰ برابر بیش از زمان جنگ جهانی دوم کند.

– صادرات: تا سال ۲۰۰۸ آمریکا به رتبه ۳ در صادرات جهانی سقوط کرد یعنی انحادیه اروپا با ۱۶ درصد، چین ۱۲ درصد و آمریکا ۱۱ درصد صادرات جهانی را به خود اختصاص دادند. کسری موازنه تجاری آمریکا با چین در سال ۲۰۱۱، ۲۸ بار بیشتر از سال ۱۹۹۰ بود.

اقتصاد انرژی: طبق نوشته فایننشال تایمز، David Walker دبیر امور مالی آمریکا می گوید آمریکا بر روی سکوی سوزانی ایستاده است. Kenneth S. Rogoff اقتصاددان و رییس پیشین صندوق مالی بین المللی گفته است: کشورهای جهان، دیگر عقیده ندارند که آمریکا از لحاظ سیاست اقتصادی بهتر از همه می داند. چین در تابستان ۲۰۱۰ مصرف کننده شماره یک انرژی شد، رتبه ای که آمریکا قرن ها آن را نگه داشته بود. Michael Klare متخصص در امر انرژی معتقد است این تغییر نشان دهنده آنست که چین در شکل دادن به آینده جهان پیشقدم خواهد بود. در سال ۲۰۲۵ ایران و روسیه تقریبا نیمی از گاز طبیعی جهان را تهیه می کنند که با اضافه کردن ذخایر نفتی بطور بالقوه به آنها قدرت عظیمی در مقابل اروپای تشنه انرژی می دهد و همان طور که شورای امنیت ملی آمریکا اخطار کرده است در عرض ۱۵ سال دو کشور ایران و روسیه شاه کلید انرژی در جهان خواهند بود. در آینده، چین و هند پرمصرف کننده ترین انرژی می شوند و تقاضا و قیمت سوخت فسیلی بالا می رود و این در حالیست که آمریکا کار کمی در خصوص توسعه منابع جایگزین انجام داده در صورتی که در سه دهه اخیر وابستگی اش به واردات نفت خارجی دو برابر شده است. طبق آمار بین سالهای ۱۹۷۳ و ۲۰۰۷ ، انرژی مصرفی در آمریکا از ۳۶ ٪ به ۶۶٪ رسیده است.

– اطلاعات و امنیت: ضربه به اطلاعات امنیتی آمریکا توسط جولیان آسانژ موسس WikiLeaks و افشای اسناد محرمانه آمریکا از طریق منینگ و سپس ادوارد اسنودن تحلیلگر سابق آژانس امنیتی ملی، نفاق و دو چهره بودن آمریکا را در جهان نمایان کرد. از آنجاییکه نفاق مرکز قدرت نرم آمریکاست، با رو شدن دست او با افشای اسناد، به سیاست خارجی آمریکا ضربه زد. به عنوان نمونه آمریکا برای ممانعت از فعالیتهای غیر قانونی چین در فضای سایبری از طریق تهدید هکرهای چینی و اعلام جرم علیه آنها به چین فشار می آورد، اما بعد از افشاگری اسنودن، چین به این اسناد در مجامع مختلف استناد می کرد تا نفاق آمریکا در خصوص امنیت اینترنت را نشان دهد.

– ابعاد نظامی (تسلیحاتی-سایبری): McCoy می گوید امپراتوری ها اغلب با مشاوره های بد در رویدادهای ناگوار نظامی فرو می روند. تاریخ دانان امپراتوری ها به این پدیده میکرو میلیتاریسم می گویند و بنظر می آید این پدیده یک تلاشی است تا با اشغال قلمروهای جدید، زهر عقب نشینی یا شکست خود را تسکین دهد. نتیجه این عملیات اغلب تضعیف قدرت امپراتوری را سرعت می بخشد. امپراتوری های مشکل دار در طی سالها به تکبر و نخوت مبتلا می شوند که آنها را به رخدادهای ناگوار نظامی عمیقی غوطه ور می سازد تا جایی که شکست به سرنگونی آنها منجر می شود. در سال ۴۱۳ قبل از میلاد آتنی های ضعیف ۲۰۰ کشتی به سیسیلی روانه کردند که به مسلخ کشیده شدند. در سال ۱۹۲۱ امپراطوری اسپانیای در حال احتضار، ۲۰ هزار سرباز را روانه مراکش کرد تا اینکه توسط پارتیزان های بربر مراکشی قتل عام شدند. در سال ۱۹۵۶ امپراتوری بی رنگ انگلستان پرستیژ خود را با حمله به سوئز خراب کرد و در سالهای ۲۰۰۱ و ۲۰۰۳ آمریکا افغانستان و عراق را اشغال کرد. واشنگتن سربازان خود را در افغانستان به صد هزار نفر افزایش داد و جنگ را به پاکستان کشاند و تعهدات خود را تا سال ۲۰۱۴ و حتی بعد از آن تمدید کرد. وی معتقد است که میکرو میلیتاریسم یک امر غیر منطقی است. با حضور ارتش آمریکا از سومالی تا فیلیپین و وجود تنشهایی که در اسراییل، ایران و کره بوجود آمده، بحران فاجعه نظامی برون مرزی چندین برابر است.

البته روند اطاعت کشورهای زیر محموعه امپریالیست از آمریکا کم رنگ تر شده است به عنوان نمونه استرالیا و ترکیه، متحدان نظامی قدیمی آمریکا، سلاح های ساخت آمریکای خود را برای مانورهای هوایی و دریایی با چین استفاده می کنند. مک کوی سپس به سناریوی جنگ جهانی سوم می پردازد و ادامه می دهد: در تابستان ۲۰۱۰ تنش نظامی بین آمریکا و چین در اقیانوس آرام غربی جایی که زمانی دریاچه آمریکا قلمداد می شد رخ داد. پکن ادعا می کند که منطقه دریایی وسیعی از کره تا اندونزی تحت سلطه ناوهای آمریکاست. در آگوست ۲۰۱۰ بعد از اینکه واشنگتن اظهار داشت که در دریای چین جنوبی منفعت ملی دارد و ناوگانش را به آنجا فرستاد، پکن با عصبانیت گفت: مسابقه کُشتی چین و آمریکا بر سر دریای چین جنوبی، حاکم آینده جهان را تعیین می کند.

با توسعه پیوسته موشک Long March V و به فضا فرستادن ۵ ماهواره، پکن نشان داد که کشورش گامهای بلندی تا سال ۲۰۲۰ نسبت به ایجاد شبکه مستقل با ۳۵ ماهواره خود در فضا برداشته است. آمریکا به منظور ممانعت از چین و توسعه نظامی اش قصد دارد که شبکه دیجیتالی رباطهای هوا فضا، تواناییهای جنگ سایبری پیشرفته و دیده بان الکترونیکی را بسازد. سپر پهپاد فضایی آمریکا از لایه استراتوسفر تا اگزوسفر کشیده شده است و مجهز به موشک و متصل به سیستم ماهواره ای ماژولی عکس العملی است و از طریق دیده بان تلسکوپی صورت می گیرد که تا سال ۲۰۲۰ به فضا فرستاده می شود. در ماه اپریل گذشته، پنتاگون تاریخ ساز شد و عملیات پهپاد را به لایه اگزوسفر امتداد داد. با به فضا فرستادن شاتل فضایی بدون سرنشین X-37B به مدار ۲۵۵ مایلی سیاره، این اولین شاتل از نسل ماشینهای بدون سرنشین است که فضا را کاملا تسلیحاتی می کند. تکنولوژی فضا و جنگ سایبری بسیار جدید و آزمایش نشده است. لازم به یادآوری است که در اکتبر ۲۰۰۹ وزارت دقاع چین اعلام کرد که پرسرعت ترین سوپر کامپیوتر جهان Tianhe-1A را داراست و در همان موقع یک کارشناس آمریکایی اعتراف کرد که این اختراع چینی ها سوپر کامپیوتر شماره یک آمریکا را کنار زد. مک کوی سپس به پردازش سناریوی جنگ جهانی سوم در سال ۲۰۲۵می نشیند و اینگونه می نویسد: تصور کنید که ساعت ۱۱:۵۹ پنجشنبه شب عید شکرگزاری است. صفحه پانورامای تکنسین های نیروی هوایی آمریکا درSST تلسکوپ فضایی خاموش می شود. هزار مایل دورتر در مقر فرماندهی سایبری در تگزاس، جنگجویان سایبری ویروسی را کشف می کنند که اثر انگشت دیجیتالی ارتش آزادیخواه مردم چین را نشان می دهد. ویروس چینی ها پهپاد خورشیدی و بی سرنشین که در ۷۰ هزار پایی تنگه سوشیما بین کره و ژاپن پرواز می کند را به کنترل در آورده است و موجب شده که موشکهای خود را به دریای زرد بریزد، کاخ سفید به فرماندهان نیروی هوایی کالیفرنیا مجوز انتقال کد را به پهپاد فضایی X-37B که در مدار ۲۵۰ مایلی زمین قرار دارد می دهد تا دستور آتش موشکهای Triple Terminator را به ۳۵ ماهواره چین بدهد. جواب صفر. نیروی هوایی ماشین کروز هایپر سونیک فالکون را به قوس ۱۰۰ مایلی بالای اقیانوس آرام می فرستد. درست ۲۰ دقیقه بعد کد کامپیوتری را برای آتش کردن موشکها به سمت ۷ ماهواره چین نزدیک مدار می دهد. ناگهان کد دستور آتش غیر عامل می شود و در عرض چند ساعت قدرت نظامی که یک قرن در جهان تفوق داشت در جنگ جهانی سوم شکست می خورد بدون اینکه حتی یک نفر زخمی شود.

دلار: چین ، برزیل، آلمان و روسیه و دیگر کشورهای کلیدی صادراتی متقابلا ارزش پول رایج خود را کاهش می دهند. ژاپن سیاست کاهش ارزش ین را از سال ۲۰۰۴ در پیش گرفت. سرمایه گذاران به سمت فلزات گرانبها به جای پول رایج کاغذی دلار می روند. این فلزات گران بها نیست که قیمتش رو به افزایش است بلکه کالاهای اصلی نیز در سال ۲۰۱۱ به سرعت افزایش قیمت داشت. نزدیک ترین شرکای اقتصادی آمریکا به آمریکا پشت کرده و به سمت نرخهای پول رایج چین رفته اند. نیویورک تایمز پس از سفر اوباما به آسیا در سال ۲۰۱۰ تیتر زد که: نظرات اقتصادی اوباما رد شد. چین ، انگلیس و آلمان، آمریکا را به مبارزه طلبیدند. مذاکرات تجاری با سئول نیز به شکست انجامید.Lowering-The-American-Flag

در اواسط سال ۲۰۰۹ مدویدوف رییس جمهور روسیه اصرار داشت که باید به حفظ مصنوعی سیستم تک قطبی یعنی یک پول رایج ضعیف خاتمه داد. همزمان بانک جهانی چین پیشنهاد کرد که در آینده ممکن است پول رایج ذخیره جهانی از دلار قطع شود. همچنین سطح بالای قروض در ایرلند، پرتغال و اسپانیا این ترس را بوجود آورده است که یورو آماده واژگونی است. ارزش دلار از زمان ایجاد فدرال رزرو ۹۶ در صد کاهش پیدا کرده است. یکی از مقامات رسمی سیتی بانک آمریکا در سال ۲۰۱۰ اعلام کرد که وی معتقد است بانکهای مرکزی در دیگر نقاط جهان دلار آمریکا را کنار خواهند گذاشت. رئیس بانک جهانی اعلام کرد: اگر فدرال رزرو آمریکا فکر می کند که با چاپ اسکناس می تواند این مشکلات را حل کند اشتباه می کند چرا که ملتها به دلار آمریکا اعتماد نمی کنند. Peter Koeing اقتصاددان و از کارمندان سابق بانک حهانی طی مقاله ای نوشت: روسیه نه تنها تجارتش را از دلار جدا می کند بلکه تجارت هیدرو کربن را با روبل روسیه و پول رایج محلی صورت می دهد نه با دلار. تجارت هیدرو کربن روسیه در حدود یک تریلیون در سال است. بزودی گروه بریکز به پسروی از روسیه پترو دلار برای نفت و گاز را کنار خواهند گذاشت. این یعنی از دست دادن تقاضای ده ها بیلیون دلار در سال است.(GDP آمریکا در آخر سال ۲۰۱۳، ۱۷ تریلیون است).

در ادامه این تغییر ، راشا پرس تی وی اعلام کرده است که چین جاده ابریشم قدیم را مجددا به عنوان مسیر تجاری احیا خواهد کرد تا آلمان ، روسیه و چین را به هم وصل کند. آلمان به عنوان راننده اتومبیل اقتصاد اروپا و چهارمین اقتصاد بزرگ جهان (۶/۳ تریلیون GDP) مانند یک آهن ربای بزرگی خواهد بود که دیگر شرکای اروپایی خود را به سمت جاده ابریشم جذب می کند. بعلاوه BRICS تصمیم دارد پول جدیدی را بوجود آورد. همچنین یک سیستم جدید برای پرداختهای بین المللی جایگزین IBAN و SWIFT خواهد کرد که هژمونی BIS در سوییس یا به عبارتی بانک مرکزی بانکهای مرکزی دنیا را می شکند. کویینگ می گوید این تغییرات، امپراتوری آمریکا را بدون ریختن قطره خونی به زانو در می آورد. مک کوی پیش بینی می کند که به دلیل عدم توانایی پرداخت ، ابرقدرتی آمریکا کم رنگ می شود و چین، هند، ایران، روسیه و دیگر کشورهای قدرتمند، تفوق آمریکا در اقیانوسها، فضا و فضای سایبری را به مبارزه می طلبند.

منابع:

http://theeconomiccollapseblog.com/archives/34-signs-that-america-is-in-decline

http://www.globalresearch.ca/collapse-of-an-empire-why-america-fell-so-far-so-fast/5334219

http://www.alamongordo.com/10-signs-the-us-is-on-brink-of-collapse/

http://realtruth.org/articles/070831-002-ssoafn.html

http://www.ucg.org/united-states/life-cycles-empires-lessons-america-today/

http://www.thenation.com/article/156851/decline-and-fall-american-empire

http://theeconomiccollapseblog.com/archives/22-reasons-to-be-concerned-about-the-u-s-economy-as-we-head-into-the-holiday-season

http://online.wsj.com/articles/SB123051100709638419

http://www.foreignaffairs.com/articles/140155/henry-farrell-and-martha-finnemore/the-end-of-hypocrisy

http://www.informationclearinghouse.info/article38165.htm

 

منبع: ystc.ir